459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Krvácení

Popis krvácení

Fyziologie (jak to má fungovat)

Krev je nepostradatelný dopravní systém našeho těla, jenž přináší všem buňkám kyslík (O2), živiny, a odvádí odpadní látky a oxid uhličitý (CO2). Zároveň v ní koluje naše obranyschopnost v podobě bílých krvinek, krvácení zastavující krevních destiček, a nespočet dalších látek a molekul.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Krvácení je v každém případě nežádoucí jev. Dospělý člověk má 4,5 – 6 l krve, kdy ztráta krve nad 1,5 l už může znamenat ohrožení života.

Vždy záleží na původu krvácení. Nejčastěji jde o poranění, úraz. V takové případě nastupuje domácí ošetření až lékařské ošetření u rozsáhlejších úrazů.

Pro úplnost bychom však měli uvést i nejčastější krvácení, která nemají původ v akutním poranění, uraze. Zmínit můžeme: krvácení dásní, do mozku, z nosu, krev v moči, stolici, či zvracení krve.

Příčiny

  • poranění, popálení, úraz, poškození pokožky
  • poškození tkáně, sliznice (např. střevní), orgánu
  • dlouhodobě přehlížení onemocnění, které následně poškodí krevní řečiště

Příznaky

Příznaky krvácení není třeba složitě popisovat. Zaleží na postižené partii, části těla.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léčba akutního krvácení vyžaduje okamžitou zásah až lékařkou pomoc (dle závažnosti).

Léky

(Informační zdroje stránky)