459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Krvácení

Popis krvácení

Fyziologie (jak to má fungovat)

Krev je nepostradatelný dopravní systém našeho těla, jenž přináší všem buňkám kyslík (O2), živiny, a odvádí odpadní látky a oxid uhličitý (CO2). Zároveň v ní koluje naše obranyschopnost v podobě bílých krvinek, krvácení zastavující krevních destiček, a nespočet dalších látek a molekul.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Krvácení je v každém případě nežádoucí jev. Dospělý člověk má 4,5 – 6 l krve, kdy ztráta krve nad 1,5 l už může znamenat ohrožení života.

Vždy záleží na původu krvácení. Nejčastěji jde o poranění, úraz. V takové případě nastupuje domácí ošetření až lékařské ošetření u rozsáhlejších úrazů.

Pro úplnost bychom však měli uvést i nejčastější krvácení, která nemají původ v akutním poranění, uraze. Zmínit můžeme: krvácení dásní, do mozku, z nosu, krev v moči, stolici, či zvracení krve.

Příčiny

  • poranění, popálení, úraz, poškození pokožky
  • poškození tkáně, sliznice (např. střevní), orgánu
  • dlouhodobě přehlížení onemocnění, které následně poškodí krevní řečiště

Příznaky

Příznaky krvácení není třeba složitě popisovat. Zaleží na postižené partii, části těla.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léčba akutního krvácení vyžaduje okamžitou zásah až lékařkou pomoc (dle závažnosti).

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

Léky

(Informační zdroje stránky)